Zamknąć

Analiza wielkości rynku

Analiza wielkości rynku
Posiadając solidną wiedzę o branży i jej klientach, można podejmować właściwe decyzje biznesowe, takie, które minimalizują ryzyko niepowodzenia i przyspieszają rozwój firmy, a tym samym pomnażają zyski. Dlatego, zanim rozszerzać działalności lub wprowadzać na rynek nowy produkt należy najpierw przeprowadzić analizę zdolności rynkowej.

Analiza wielkości rynku

Czym jest analiza rynku

Analiza marketingowa zdolności rynkowej – jest to działanie mające na celu zrozumienie określonych zachowań rynkowych oraz procesów, relacji rynkowych i bodźców, które na te relacje wpływają lub je determinują. Analiza rynku pomaga podejmować właściwe decyzje związane z podażą i popytem.

Oceniając rynek, należy zrozumieć jego atrakcyjność, tzn. czy inwestowanie na nim ma sens i jak to zrobić by było to opłacalne. Uwzględnia się mocne i słabe strony rynku. W szczególności analizowane są:

 • wielkość rynku;
 • tempo rozwoju rynku;
 • opłacalność typowych działań na rynku;
 • koszty wejścia na rynek i ewentualnego wyjścia z niego;
 • sposoby działania na rynku;
 • preferencje konsumentów;
 • cechy biznesu, które sprawiają, że odnosi sukces.

Analiza wielkości rynku

Wielkość rynku i jego rentowność

Wielkość rynku – stan rynku w konkretnie określonym czasie, wyrażony liczbą konsumentów danego produktu. Dotyczy to osób fizycznych, producentów, instytucji, użytkowników urządzeń. Jego analiza daje ogólne wyobrażenie o potencjale popytowym rynku bez odwoływania się do wielkości popytu.

Pojemność rynku – to wielkość masy towarowej, która może być sprzedana w danym okresie na badanym rynku, przy uwzględnieniu cen i przychodów.

Dane o rozmiarze i pojemności rynku są najważniejszym elementem oceny jego rentowności. Oprócz aktualnych danych na rentowność rynku wpływają również prognozy przyszłego rozwoju rynku, konkurencyjność oferty oraz bariery utrudniające wejście i funkcjonowanie na rynku.

W takim czy innym stopniu każda firma potrzebuje analizy zdolności rynkowej, niezależnie od jej wielkości i rodzaju działalności. To właśnie wielkość rynku jest punktem wyjścia do szerszej oceny atrakcyjności sektora. Pełna analiza marketingowa zdolności rynkowej pozwala odpowiedzieć na szereg ważnych pytań:

 • Jaka jest wielkość rynku, na którym zamierzasz wprowadzić swój produkt lub usługę? Czy wielkość ta odpowiada Twoimi celom finansowym?
 • Na ile konkurencyjny jest ten rynek? Czy ta część rynku, do której należy dotrzeć, jest realna?
 • Jakie są prognozy rozwoju rynku? Czy rośnie, tworząc miejsce dla nowego gracza, czy wręcz przeciwnie, maleje?
 • Jakie problemy napotykają uczestnicy rynku? Czy da się pokonać te trudności i jak to zrobić?

Co analizować?

Analizę marketingową zdolności rynkowej można przeprowadzać według różnych wskaźników. Do analizy najczęściej brane są następujące wskaźniki:

 • dane demograficzne;
 • czynniki geograficzne;
 • wskaźniki technologiczne i edukacyjne;
 • cechy społeczno-kulturowe.

Przedsiębiorstwa zainteresowane rozpoczęciem działalności na różnych rynkach muszą dokonać analizy porównawczej tych rynków pod względem czynników ekonomicznych i technologicznych, które wspólnie tworzą infrastrukturę gospodarczą i rynkową. Są to takie wskaźniki, jak: istnienie i koszt kapitału, poziom umiejętności menedżerskich, średni koszt i kwalifikacje siły roboczej itp.

Analiza wielkości rynku

Rodzaje pojemności rynku

Przeprowadzając analizę zdolności rynkowej, należy pamiętać, że istnieje kilka typów pojemności rynku:

 1. Potencjalna — pozwala zidentyfikować perspektywy rozwoju interesującej nas niszy biznesowej. Jest to wielkość rynku, któremu odpowiada maksymalny poziom popytu na produkt. Badania prowadzone są przy założeniu, że wszyscy z nabywców znają i używają dany produkt.
 2. Rzeczywista — to zbiór świadczonych usług i towarów sprzedawanych w określonej branży w określonym okresie. Ta wielkość rynku opiera się na jego obecnym poziomie rozwoju. Aby ją określić, brany jest pod uwagę aktualny poziom wiedzy, konsumpcji i użytkowania produktu.
 3. Dostępna – ta część rynku, którą możesz zająć. Przedstawia wielkość rynku, na którym firma może działać, biorąc pod uwagę jej produkty oraz popyt, który firma będzie w stanie zaspokoić przy pomocy dostępnych zasobów.

Analiza zdolności rynkowej: co na nią wpływa?

Pojemność rynku zależy od kilku kryteriów:

 • sezonowość popytu (ludzie kupują część produktów o określonej porze roku);
 • konkurencyjność produktu (czy produkt wytrzyma porównanie pod względem ceny, jakości i jego cech z konkurencją);
 • czynniki zewnętrzne (zwłaszcza w przypadku firm prowadzących działalność międzynarodową);
 • siła nabywcza (wskazuje poziom dochodów odbiorców docelowych).

Analiza wielkości rynkuDlaczego potrzebna jest analiza zdolności rynkowej?

Zamawiając analizę marketingową zdolności rynkowej, otrzymujesz możliwość:

 1. Poznania liczebności potencjalnych odbiorców docelowych. Dzięki temu można zrozumieć perspektywy rynku, na który zamierza się wejść. Czy liczba klientów jest duża – zachęca to do stawiania sobie bardziej globalnych celów.
 2. Określenia konkurencyjności niszy biznesowej. Wiedza ta pomaga zrozumieć, na ile trudno będzie wejść na rynek, a także jaki udział na rynku można realnie zająć.
 3. Opracowania skutecznej strategii marketingowej. Dzięki odpowiedniej wiedzy można wyznaczyć jasne cele, znaleźć skuteczne sposoby zwiększenia konkurencyjności i przeniesienia firmy na kolejny poziom rozwoju.

W celu uzyskania profesjonalnej analizy zdolności rynkowej skontaktuj się z ekspertami!

Post a Comment