Zamknąć

Analiza marketingowa niszowych

Analiza marketingowa niszowych
Strategia niszy rynkowej to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod biznesowych, często stosowanych przez małych i średnich przedsiębiorców. Dlatego analiza niszy rynkowej jest dobrym sposobem na zapewnienie przewagi konkurencyjnej poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań. Przyjrzyjmy się bliżej, czym jest nisza rynkowa i jak z nią pracować.

Czym jest nisza rynkowa

Niszę rynkową definiuje się jako wąską grupę nabywców, którzy poszukują określonych korzyści z zakupu produktu lub usługi. Odróżniają ich specyficzne potrzeby, dlatego często poszukują produktów o niestandardowych cechach.

Niszę rynkową definiuje się jako:

 • wąską grupę konsumentów;
 • wąską, geograficznie wydzieloną części rynku;
 • miejsce na rynku, gdzie zmniejsza się poziom intensywności konkurencji;
 • wąską specjalizację w danym typie oferty.

Każda taka nisza różni się pod wieloma względami:

 • rozmieszczenie;
 • segment klientów;
 • indywidualna oferta;
 • innowacje w zakresie technologii produkcji i materiałów;
 • nowoczesny design;
 • sposób płatności;
 • metody dystrybucji;
 • usługi dodatkowe;
 • strategia cenowa;
 • warunki dostawy;
 • zasady świadczenia usług;
 • prestiż usług i inne.

Analiza marketingowa niszowych

Dlaczego analiza niszowa dla firm jest potrzebna?

Jeśli nisza jest małym i słabo rozwiniętym segmentem rynku, wiele osób zastanawia się, dlaczego tak ważne jest jej poszukiwanie. Oto niektóre z korzyści płynących z dobrze dobranej niszy:

 1. Działalność firmy może koncentrować się na wybranym niewielkim geograficznie rynku.
 2. Można kierować reklamy do określonej grupy odbiorców, którzy z dużym prawdopodobieństwem dokonają zakupu.
 3. Nisza daje możliwość skupienia się na konkretnej ofercie z określonymi cechami, których poszukują klienci.

Wdrożenie oferty w niszę jest o wiele łatwiejsze i bardziej opłacalne niż na rynku masowym, gdzie panuje duża konkurencja.

Strategia niszy rynkowej

Strategia polega na znalezieniu niszy i wypełnieniu jej. Prowadzi to do zidentyfikowania lub stworzenia, a następnie zaspokojenia potrzeb określonej grupy konsumentów. Jednym z wariantów jest ukierunkowanie na wybrany segment rynku. Firma, która stosuje tę strategię, koncentruje swoją ofertę na dość wąskiej grupie docelowej i na określonym asortymencie produktów.

Strategia niszy rynkowej jest jedną z głównych strategii stosowanych przez małych i średnich przedsiębiorców. Fakt ten po raz kolejny dowodzi konieczności przeprowadzania analizy marketingowej niszy.

Analiza marketingowa niszowych

Doświadczenia wielu firm dowodzą, że warto opracować taką strategię. Wśród oczywistych korzyści, jakie przynosi, są:

 • możliwość uniknięcia konfrontacji z silniejszą konkurencją, która nie oferuje niszowych produktów i usług;
 • koncentrowanie wysiłków i ograniczonych zasobów na określonych obszarach działalności;
 • uzyskanie przewagi konkurencyjnej przy wykorzystaniu ograniczonych zasobów finansowych;
 • możliwość wykorzystania i rozwijania umiejętności zawodowych właściciela i pracownika.

Ponadto istnieje szereg czynników, które przyczyniają się do zastosowania strategii niszy rynkowej. Pierwszym z nich jest konsolidacja branży. W wielu branżach działają duże firmy, dlatego większa specjalizacja pozwala mniejszym przedsiębiorcom przetrwać w wysoce konkurencyjnym środowisku.

Inny zestaw czynników wiąże się ze zmieniającymi się zachowaniami konsumentów. Na przykład bogacenie się społeczeństwa prowadzi do popytu na ekskluzywne produkty i usługi. Innym przykładem są zmiany w potrzebach młodych konsumentów, których efektem są produkty i usługi zorientowane na potrzeby młodzieży.

Tworzenie niszy rynkowej

Przeprowadzając analizę niszy i konkurencji, wyróżnia się trzy sposoby tworzenia strategii.

Pierwszy z nich — określenie niszy rynkowej. Jego istotą jest znalezienie osób, których potrzeby są niezaspokojone w istniejącym segmencie rynku. Jest to najpopularniejszy sposób tworzenia niszy.

Przy tym tworzenie niszy opiera się na cechach charakterystycznych segmentu rynku. Należą do nich:

 • zasięg terytorialny (np. otwarcie jedynego sklepu spożywczego w okolicy);
 • grupa klientów (np. firma, która prowadzi szkolenia biznesowe, zaspokaja potrzeby przedsiębiorców);
 • asortyment (wyraźna specjalizacja w określonym rodzaju produktów);
 • innowacyjność (oferowanie produktów opracowanych z udziałem nowych technologii).

Drugi sposób — uzupełnienie niszy rynkowej. Tutaj strategia jest kształtowana poprzez obserwację zachowań klientów i uzupełnianie lub tworzenie ich przyszłych potrzeb. Można to zrobić za pomocą:

 • uzupełnienia produktu darmową informacją;
 • rozszerzenia produktu o dodatkową usługę;
 • dopełnienia już istniejących produktów przydatnymi, z punktu widzenia użytkownika, funkcjami.

Trzeci sposób – stworzenie niszy rynkowej, tj. tworzenie nowego rynku. Sprzyjają temu następujące czynniki:

 • zmiany w preferencjach konsumentów;
 • zmiany w prawodawstwie;
 • rozwój nowych produktów, co skutkuje koniecznością tworzenia nowych urządzeń, akcesoriów.

Analiza marketingowa niszowych

Analiza niszy dla witryny: kolejność działań

Jeśli znalazłeś już niszę rynkową, jak postępować dalej? Proponujemy następujący algorytm działań:

 1. Znajdź grupę przyszłych konsumentów i określ ich oczekiwania. Dopiero po dokładnym zrozumieniu, czego oczekują użytkownicy, można zacząć dostosowywać produkt do ich potrzeb.
 2. Dowiedz się, jakie są cechy i potrzeby tej grupy. Można to zrobić, korzystając z forów internetowych, portali społecznościowych oraz komunikując się osobiście z przyszłymi odbiorcami i pytając ich o zdanie.
 3. Sprawdź rynek, na którym planujesz się pojawić. Nie zawsze jest tak, że to, co wydaje Ci się atrakcyjne, spotka się z taką samą reakcją ze strony konsumentów. Należy zapytać o opinie potencjalnych klientów, dowiedzieć się, co oferuje konkurencja, i sprawdzić, czy inna firma nie świadczy już tej usługi lub nie sprzedaje wybranego przez Ciebie produktu.
 4. Przeprowadzaj ankiety. Ważne jest, aby poznać opinię nie tylko rodziny i przyjaciół, ale także osób z zewnątrz — mają one większe szanse na przedstawienie obiektywnego obrazu sytuacji.
 5. Przeanalizuj strony internetowe swoich konkurentów. Zobacz, jakich narzędzi używają na swoich stronach internetowych, jak pozyskują klientów, czy korzystają z forów lub sieci społecznościowych.
 6. Rozwijaj i wzbogacaj swoją ofertę, aby pozyskać nowych klientów.

Analiza marketingowa niszowych

 

Po uzyskaniu wyników analizy niszy witryny sugerujemy, trzymać się poniższych zaleceń:

 • działaj w jasno określonej branży;
 • dostosuj oferowany produkt do potrzeb grupy docelowej;
 • oferuj wyjątkową gamę produktów;
 • wyróżniaj się na tle konkurencji poprzez wzbogacenie produktu już dostępnego na rynku
 • uzupełnij produkt swoimi usługami;
 • zaspokajaj zachcianki klientów;
 • wykorzystuj zmiany w przepisach, w tym celu trzeba ciągle trzymać rękę na pulsie i szybko na nie reagować;
 • bądź na bieżąco, śledź za najnowszymi wiadomościami;
 • korzystaj ze sprawdzonych narzędzi.

Analiza marketingowa niszowych

Prawidłowe określenie rozmiaru niszy rynkowej i właściwa analiza potrzeb jej uczestników — najtrudniejsze zadanie, jakie przed Tobą stoi. Aby uzyskać gwarantowane wyniki, można zamówić usługę analizy niszy u profesjonalistów! Strategia niszy rynkowej sprawdza się tak często, że niektórzy przedsiębiorcy stosują ją już podświadomie!

Post a Comment